Farm Vehicle Tyres

Companysort icon Pattern Tyre Size Rim Size Ply Rating Category Radial/Cross Ply/Solid Tube Type Edit
Apollo Farmking 340/85 R 28 Farm Radial Tubeless
Apollo Krishak Premium 12.4 - 24 Farm Cross Ply Tube Type
Apollo Krishak Super 14.9 - 28 12 Farm Cross Ply Tube Type
Apollo Power Haul 18.4 - 30 14 Farm Cross Ply Tube Type
Apollo Krishak Super 6.00 - 16 Farm Cross Ply Tube Type
Apollo Krishak Premium 13.6 - 28 12 Farm Cross Ply Tube Type
Apollo Krishak Premium 16.9 - 28 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 18.4 - 30 12 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 13.6 - 36 8 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 347 20.8 - 38 Farm Cross Ply Tubeless
Galaxy 324 18.4/15 - 28 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy SHL 15.5/80 - 24 12 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 303 6.50 - 16 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 16.9/14 - 34 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 16.9 - 34 6 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 9.5 - 24 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 12.4/11- 36 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 18.4 - 34 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 342 13.6 - 24 8 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 347 18.4 - 38 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 14.9 - 24 8 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 303 6.00 - 16 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 14.9/13 - 28 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 16.9 - 28 12 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 303 7.50 - 16 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 303 10.00 - 16 10 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 16.9 - 38 8 Farm Cross Ply Tube Type
Galaxy 324 13.6/12 - 28 Farm Cross Ply Tube Type